Zásady ochrany osobních údajů

1. O těchto zásadách

Zde představujeme naše zásady ochrany osobních údajů, které se týkají způsobu shromažďování údajů, jejich využití a ochrany osobních údajů, které nám poskytujete. Jedná se však o zásady, nikoli o smlouvu. V části 7(f) nám udělujete licenci.

2. Váš souhlas

Použitím kterýchkoli našich webových stránek, postováním příspěvků do diskuse, fóra či na náš kanál sociálních médií, poskytováním svých osobních informací či zasíláním dotazů akceptujete a souhlasíte s podmínkami těchto zásad a s tím, že přijímáme, shromažďujeme a využíváme Vaše osobní informace. Pokud se zde vyskytují informace, u kterých si nepřejete udělit souhlas s tím, abychom je obdrželi, shromažďovali či využívali, máte možnost zdržet se provádění a neměl/a byste provádět výše uvedené činnosti.

3. Informace o autorských právech

V tomto prohlášení si nárokujeme autorská práva na tyto zásady a veškerý obsah našich webových stránek podle zákonů o autorských právech:

Copyright 2017 Auto Repair Systems, a.s.

Všechna práva vyhrazena
 

4. O nás

Jedná se o zásady ochrany osobních údajů společnosti Auto Repair Systems, a.s. (dále jen „my“ nebo „nás“ nebo „naše“). Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku v České republice. Adresa naší kanceláře je U Silnice 949/11 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

5. Náš závazek

Respektujeme ochranu Vašich osobních údajů. Máme snahu Vám poskytovat kvalitní produkty a servis. Chápeme, že můžete mít obavy ohledně svých osobních údajů, které nám poskytujete. Tyto zásady nabízí informace o způsobu, jak se pokoušíme s těmito údaji zacházet.

6. Informace, které můžeme shromažďovat

Můžeme shromažďovat následující Vaše údaje:

(a) Informace, které poskytujete při registraci na našich webových stránkách www.autorepairsystems.cz, vyplněním formulářů na našich stránkách, při telefonickém rozhovoru nebo během jiného způsobu komunikace. Příklady údajů, které shromažďujeme, zahrnují: Vaše jméno, adresu, telefon, e-mail, doklad totožnosti, podpis, uživatelské jméno a údaje, které nás informují o Vašich zkušenostech či obavách.

(b) Pokud nás kontaktujete nebo odpovídáte na náš kontakt, můžeme si uchovat zápis nebo kopii komunikace, například zápis, seznam, obrázek nebo záznam písemné či ústní komunikace.

(c) Pokud Vás vyzveme, abyste dobrovolně vyplnil/a dotazník či se účastnil/a věrnostního programu, propagační akce nebo soutěže, shromažďujeme Vaše odpovědi a, v rámci věrnostního programu, Vaše transakce.

(d) Pokud postujete příspěvek na náš kanál sociálních médií, do diskuse nebo fóra, můžeme shromažďovat podrobnosti o uživateli, zpětnou vazbu, komentáře a fotografie.

(e) Můžeme shromažďovat informace o Vašich návštěvách, prohlížení a využití našich stránek. Informace mohou zahrnovat: Vaši IP adresu (jedinečný identifikátor Vašeho zařízení); typ zařízení (smartphone, tablet, PC, atd.); prohlížeč (např. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Android Browser); operační systém (např., Windows Phone, OS X, iOS, Windows, Android, Linux); časovou zónu; pluginy prohlížeče; webové stránky, ze kterých jste přišel (přišla); cookies, historii přihlašování/odhlašování; doby odezvy stránek; chybu stahování; stránky a části stránek, které navštěvujete; Vaše dotazy, vyhledávání a další akce na našich stránkách; registraci k účtům, fórům atd.; nastavení; produkty a služby, které zobrazujete; délku návštěvy našich stránek; informace ohledně interakce na stránkách (například scrollování, stisknutí kláves, kliknutí myší, dotyky a najetí myší). Tyto informace mohou být uchovány a použity s odkazem na Vás nebo mohou být sloučeny s údaji od ostatních uživatelů pro analytické účely.

7. Jak shromažďujeme a generujeme Vaše osobní údaje

Shromažďovat nebo generovat Vaše osobní údaje můžeme různými způsoby:

(a) Návštěvou a využitím našich webových stránek nám Vy nebo Vaše zařízení poskytne osobní údaje. Ty zahrnují: informace, které jsou automaticky poskytovány naším prohlížečem našim serverům; informace zaznamenané na našich serverech ohledně interakce s našimi stránkami; informace, které zachytíme nebo které jsou umístěny na Vašem zařízení, či generováním pomocí souborů cookie nebo jinými technologiemi na našich webových stránkách; a informace, které vyplňujete do formulářů na našich stránkách.

(b) Prostřednictvím e-mailu, telefonického kontaktu či mobilních zpráv můžete poskytovat osobní údaje, které zahrnují rovněž Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo. Můžeme zaznamenávat a zapisovat si poznámky ohledně hovorů, nebo obojí.

(c) Postováním příspěvků na kanálu našich sociálních médií, v diskuzi či fóru.

(d) Používáme soubory cookie. Soubor cookie představuje malé množství dat odeslané z našeho serveru a uložené ve Vašem zařízení. Soubory cookie používáme k rozpoznávání Vašeho zařízení, abyste nemusel/a opakovaně zadávat stejné informace; k zapamatování Vašeho uživatelského jména a hesla, pokud jste o ně požádán/a, abyste je nemusel/a zadávat při každé návštěvě; ve snaze zjednodušit, urychlit a zabezpečit postup nákupu na našich stránkách; k záznamu preferencí návštěvníka našich stránek a popularity různých prvků na našich stránkách; za účelem pomoci upravit na míru obsah, který Vás zajímá; za účelem podpory vyhnutí se nadměrnému opakování a v souvislosti se shromažďováním a vývojem údajů, které nám pomohou porozumět využívání našich stránek a naše stránky vylepšovat. Většina internetových prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal soubory cookie, nebo prohlížeč požádat, aby zobrazil, kde soubor cookie vyskytuje. Některé služby jsou povoleny pouze prostřednictvím souboru cookie, takže pokud cookies odmítnete, některé funkce či části našich stránek pro Vás nemusí být dostupné.

(e) My a naši dodavatelé, smluvní strany a subdodavatelé mohou generovat nebo vytvářet informace, které mají vztah k Vaší osobě prostřednictvím analýzy informací o Vás nebo které jsou získané skrze využívání našich stránek či realizaci transakcí s námi nebo ze sledování či analýzy informaci, které jste nám poskytl/a nebo které jsme od Vás získali.

(f) Odesláním obsahu na naše webové stránky, kanál sociálních médií, do diskuze či fóra e-mailem, postováním nebo jinak, včetně jakékoli recenze, otázky, komentáře, návrhu, nápadu, fotografie nebo lajku obsaženém v jakémkoli příspěvku (souhrnně „příspěvky“), udělujete nám a našim přidruženým společnostem neexkluzivní, trvalé, přenosné, neodvolatelné a plně sublicencované právo bez licenčních poplatků, povolení a licencí využívat, reprodukovat, upravovat, pozměňovat, překládat, distribuovat, zveřejňovat každý příspěvek, vytvářet z něj odvozené práce a veřejně jej zobrazovat a odesílat po celém světě prostřednictvím jakéhokoli média nyní známého či později vynalezeného, a používat jméno, které jste předložili ve spojení s příspěvkem.

8. Co děláme s Vašimi osobními údaji

Vaše údaje využíváme za účelem:

(a) Snahy na našich stránkách prezentovat obsah co nejefektivnějším způsobem pro Vás a Vaše zařízení; abychom poskytovali informace, o které žádáte nebo o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat; abychom poskytovali produkty a služby, které si od nás kupujete nebo o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat; abychom Vám umožnili využívat interaktivní prvky; a abychom Vás informovali ohledně změn našich služeb.

(b) Provozování a nabízení vyhledávání, výběru a dalších funkcí na našich stránkách.

(c) Analýzy, auditu, poskytování, provozování, správy, údržby a vylepšování našeho podnikání, internetových stránek, systémů a služeb; k účelům provádění průzkumů a k analýze výsledků, v rámci propagačních akcí, provádění produktového či zákaznického výzkumu/rozvoje; aby nám tyto informace pomáhaly zlepšovat naše prodeje, reklamu a marketing; abychom dále rozvíjeli podnikání a vylepšovali jej; a za účelem školení našich zaměstnanců, subdodavatelů a dodavatelů.

(d) Poskytování nebo povolení (s Vaším souhlasem) třetím stranám, aby Vám poskytovali informace o zboží a službách, které Vás mohou zajímat. Vaše osobní údaje můžeme využívat k přímému marketingu a odesílat Vám reklamy a marketingové příspěvky týkající se našich produktů a služeb. Souhlas můžete odvolat tím, že nás kontaktujete, jak je uvedeno v těchto zásadách nebo v marketingových příspěvcích, které od nás dostáváte. Vaše osobní údaje nepoužíváme ani neodhalujeme dalším subjektům k marketingovým účelům, pokud nezískáme Váš souhlas, například prostřednictvím políčka opt-in nebo opt-out na kterémkoli formuláři nebo na našich webových stránkách.

(e) Sdělování Vaší zprávy, pokud je funkce upravena k tomu, aby zveřejňovala Vaši osobní informaci (např. příspěvky, které vkládáte do diskuze, fóra nebo na kanál sociálních médií). Osobní údaje, které v příspěvku ve fóru či kanálu zahrnete, mohou být veřejně postovány a odhalovány.

(f) Provádění zákonné povinnosti nebo dobrovolné pomoci úřadům, například poskytování informací v reakci na obdržení příkazu nebo formuláře žádosti od vlády, armády, policie nebo soudního úřadu či soukromého subjektu, který jedná na základě požadavku nebo v rámci pomocí výše uvedených institucí. Můžeme například spolupracovat s výše uvedenými institucemi a poskytovat jim informace za účelem jejich přezkoumání záležitosti.

(g) Umožnění subjektu, který nabývá našich hodnot, aby nadále podnikal, nebo umožnit potenciálnímu nabyvateli, aby nás ohodnotil. Pokud diskutujeme o přenosu našeho podnikání, mohou k Vašim osobním údajům přistupovat strany, se kterými diskutujeme. Pokud dojde k přenosu našeho podnikání na třetí stranu, Vaše osobní údaje budou přeneseny této straně.

(h) Přenos informací. Poskytování informací, jak je uvedeno výše, může zahrnovat procházení a zaznamenávání těchto informací a jejich zachovávání různými poskytovateli služeb v oblasti elektronických, digitálních nebo jiných přenosových kanálů.

(i) Žádný systém ani opatření nemohou zajistit úplnou bezpečnost. K zařízením nebo údajům může být přistupováno protizákonně nebo jinak bez našeho či Vašeho souhlasu. K Vašim osobním údajům mohou mít přístup osoby, které provádějí zpřístupňování údajů nezákonným či neodsouhlaseným způsobem, a ty mohou přenášet Vaše informace dále. Umožnění takového přístupu vylučují naše zásady. Tato rizika však rozpoznáváme a rozpoznávat musíme. Poskytnutím informací přijímáte tato rizika.

9. Kde uchováváme Vaše osobní údaje

Pokoušíme se podnikat přiměřené kroky a snažíme se snižovat riziko ztráty, zneužití a pozměňování informací, které máme pod naší kontrolou. Údaje se uchovávají na našich serverech nebo na serverech třetích stran, které s námi mají uzavřenou smlouvu týkající se uchovávání dat. Platební transakce realizované s námi jsou šifrované. Snažíme se dodržovat podmínky předpisu zabezpečení dat (PCI) odvětví platebního styku pomocí kreditních karet. Přesto však nemůžeme zajistit, že tohoto cíle vždy dosáhneme a že toto naše konání bude vždy účinné. Dodatečným opatřením je, že tato zásada nestanoví žádné další podrobnosti ohledně bezpečnostních opatření, kterých využíváme.

10. Další bezpečnostní opatření a rizika

(a) Tam, kde se používá uživatelské jméno a heslo k přístupu na určité části našich stránek, zodpovídáte za uchování těchto údajů v tajnosti Vy. Nesmíte je nikomu sdělovat s výjimkou toho, že je můžete sdílet s naším zástupcem, pokud potřebujete pomoci se získáním přístupu k Vašim informacím.

(b) Odesláním informací přes internet a jejich ukládání na jakémkoli serveru či zařízení není zcela bezpečné. Přestože se snažíme chránit Vaše osobní údaje, nezajišťujeme zabezpečování dat, která jsou odesílána na naše stránky, odeslána z nich či jsou uložena u nás uložena. Odesílání informací je na Vaše vlastní riziko.

(c) Dalšími kroky, které můžete podniknout za účelem snížení rizika neoprávněného odhalení či zneužití Vašich osobních údajů, je zajistit pro Vaše zařízení anti-virový program nebo jiný software na ochranu proti malwaru a přijmout další bezpečnostní opatření, aby byly Vaše osobní údaje chráněny.

(d) Do e-mailů ani v rámci jiného způsobu komunikace nezahrnujte citlivé osobní informace. Nesdělujte nám informace, které jsou natolik důvěrné či osobní, že jejich zveřejnění by mohlo způsobit jakoukoli újmu, poškození či diskomfort. Buďte opatrní, komu své osobní údaje poskytujete.

11. Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud naše stránky kdykoli obsahují odkazy na jiné webové stránky, neodpovídáme za praktiky ochrany osobních údajů ani za obsah těchto webových stránek. Musíte si přečíst ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a zásady kterýchkoli linkovaných stránek, neboť jejich zásady ochrany osobních údajů se mohou od našich lišit.

MY A NAŠI ŘEDITELÉ, ÚŘEDNÍCI, ZAMĚSTNANCI, PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI A OSTATNÍ ZÁSTUPCI NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU, PORANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ODHALENÍ NEBO ZNEUŽITÍ VAŠICH INFORMACÍ NEBO ZA ZTRÁTU, PORANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ, KTERÉ S TÍMTO ODHALENÍM NEBO ZNEUŽITÍM SOUVISÍ.

12. Odesílání přesných/správných/aktualizovaných údajů

S řešením přesnosti informací, které nám poskytujete, nám můžete pomoci. Chceme Vás podpořit v tom, abyste informace nejdříve ověřil/a, než nám je odešlete.

Chcete-li změnit nebo aktualizovat údaje, která jste nám dříve poskytl/a, nebo chcete opravit chyby, zašlete nám žádost na e-mail: info@autorepairsystems.cz

Chcete-li nás požádat o vymazání informací či o to, abychom Vámi poskytnuté informace přestali používat, nebo chcete odstranit své informace z naší databáze a v budoucnu ukončit komunikaci s námi, odešlete žádost prostřednictvím e-mailu na adresu: infoautorepairsystems.cz.

Nezajistíme, že budeme schopni plně či přesně nebo vůbec aktualizovat, upravovat, opravit nebo odstranit informaci poskytnutou v kteroukoli konkrétní dobu, na kterémkoli místě, kde se informace může nacházet.

13. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. října 2017. Tyto zásady můžeme kdykoli změnit. Pokud provedeme změnu zásad, očekáváme, že revidovanou verzi uvedeme zde. Připomínáme proto, abyste pravidelně zkontroloval/a naši nejaktuálnější verzi zásad ochrany osobních údajů.

14. Kontakt

Máte-li otázky nebo komentáře týkající se těchto zásad nebo způsobu zpracování Vašich osobních údajů, včetně stížností, kontaktujte nás buď e-mailem na: info@autorepairsystems.cz., telefonicky………., nebo poštou: U Silnice 949/11 161 00 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika.