O Nás

Kdo je ARS - Auto Repair Systems a.s.?

ARS je první opravárenská společnost, která pro klienty pojišťoven provádí vybrané mikro opravy na vozidlech klientů bez vlivu na jejich bonus u pojistných smluv. Klient si pořídí speciální připojištění v rámci svého pojištění vozidla a menší vybrané škody  opravíme bez spoluúčasti a vlivu na bonus. 

Spolupracujeme s pojišťovnami Kooperativa a ČPP.
Naše práce není vázaná jen na klienty pojišťoven. Naším klientem je každý, kdo  chce opravit kapotu, lak, okno či interiér svého vozidla

Proč si nás vybrat? 

Poskytujeme perfektní a rychlý servis našim klientům při opravách jejich vozidel. Náš tým je sestavený ze zkušených a talentovaných pracovníků.

Naše poslání? 

Vnášíme čerstvý vítr do způsobů oprav poškozených vozidel. Jsme rychlí a pracujeme kvalitně.

Naše vize?

Vnášíme čerstvý vítr do způsobů oprav poškozených vozidel. Jsme rychlí a pracujeme kvalitně.

Kariéra
Klikněte zde


Název společnosti:
Auto Repair Systems, a.s.,

Základní kapitál:
8 mil. Kč

Adresa společnosti:
U Silnice 949/11 16100 Praha 6 – Ruzyně
Tel.: +420 244 461 945
E-mail: info@autorepairsystems.cz

IČO:
06007201

Zápis v Obchodním rejstříku:
Auto Repair Systems, a.s., se sídlem kanceláře na adrese U silnice 949/11, Ruzyně, 161 00 Praha 6,
IČO: 060 07 201, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, část B, spis 22402.


Valná hromada:
společnosti Auto Repair Systems, a.s.Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti (30.05.2018)
Balance Sheet (30.05.2018)
Profit & Loss (30.05.2018)
Administrative Board's Supervisory Activities (30.05.2018)
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti (11.09.2018)

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti (20.05.2019)
Rozvaha (20.05.2019)
Výkaz zisku a ztráty (20.05.2019)
Zpráva představenstva o podnikatelskéčinnosti společnosti a o stavu jejího majetku (20.05.2019)
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (20.05.2019)
Zpráva o výsledcích kontrolní činnosti správní rady (20.05.2019)

Výzva k předložení hromadné akcie k výměně (14.06.2019) 
Oznámení spolecnosti Auto Repair Systems, a.s. (23.07.2019)

Oznámení o prohlášení hromadné akcie společnosti Auto Repair Systems, a.s. za neplatnou (24.07.2019)

Pozvánka na řádnou valnou hromadu (05.12.2019)